ตำแหน่ง ประเภทงาน วันที่ลงประกาศ
Messenger
07 Jul 2020
Customer Service Staff
Logistics 27 Oct 2020

กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลให้ครบได้ภายในครั้งเดียว สามารถกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลโดยระบบจะส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง E-Mail ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครงาน ในหัวข้อ More Info

เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน โปรดอ่านรายละเอียด และทำเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไข ทำการกดปุ่ม Send เพื่อส่งใบสมัคร ระบบจะยืนยันการ สมัครไปยัง E-Mail ตามที่ผู้สมัครระบุไว้

- รูปถ่ายสมัครงาน ใช้เป็นไฟล์ .jpg
- Resume, TOEIC Score & IELTS Score ใช้เป็นไฟล์ .pdf

โปรดตรวจสอบ E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน