ตำแหน่ง ประเภทงาน วันที่ลงประกาศ
Senior Sales Coordinator
Logistics 07 Apr 2021
Shipping Staff (ปฏิบัติงานที่แหลมฉบัง)
Logistics 07 Apr 2021
Import Export Sales (Chinese Speaking HSK5)
Logistics 24 Mar 2021
Sales Executive
Logistics 06 May 2021

กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลให้ครบได้ภายในครั้งเดียว สามารถกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลโดยระบบจะส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง E-Mail ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครงาน ในหัวข้อ More Info

เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน โปรดอ่านรายละเอียด และทำเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไข ทำการกดปุ่ม Send เพื่อส่งใบสมัคร ระบบจะยืนยันการ สมัครไปยัง E-Mail ตามที่ผู้สมัครระบุไว้

- รูปถ่ายสมัครงาน ใช้เป็นไฟล์ .jpg
- Resume, TOEIC Score & IELTS Score ใช้เป็นไฟล์ .pdf

โปรดตรวจสอบ E-Mail และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน